Suplování pro 1.H

Materiály pro třídu 1.H pro předmět ICT. Soubor informatika obsahuje učební text zaměřený na úvod do informatiky. Prosím vyučující, aby tento text pustili studentům jako prezentaci (je ve formátu PDF). V případě, že prezentace bude dokončena, vysvětlete studentům úvod do Wordu - konkrétně práci s textovým polem - jak nastavit průhlednost, pole bez okraje apod. Po pochopení učiva jim ukažte soubor textové pole a zadejte úkol: Pomocí textového pole vytvoř z názvů měst mapu ČR. Upozorněte je, že by...
Read More

Materiály pro seminaristy ze 4.G a 4.H

Milí seminaristé, letos vás česká maturitní zkouška z dějepisu. A proto začneme opakovat maturitní témata od pravěku až do současnosti. První maturitní téma, které se budeme učit, budou dějiny pravěku. Maturitní otázku najdete zde. Prosím, vytiskněte si ji, učte se ji. Součástí této otázky jsou také dějiny starověku. Otázku najdete zde. Vytiskněte si ji a učte se ji.
Read More