Materiály z dějepisu pro studenty 3.G a 3.H

Materiály ke studiu pro studenty 3.G a 3.H, které v letošním roce čeká seznámení se s dějinami 19. a 20. století. Čeká nás téma Velké francouzské revoluce, kolonizace Afriky, vývoj světa v 19. století, 1. a 2. světová válka a poválečné uspořádání světa. Materiály jsou prezentacemi, které jsou uloženy ve formátu PDF. Suplující prosím o puštění přes dataprojektor. Osvícenství a Velká francouzská revoluce Situace v českých zemích před rokem 1848
Read More