Maturitní otázky z dějepisu

Na těchto stránkách budou postupně přibývat maturitní otázky z dějepisu (ve formátu pdf), které budou volně ke stažení.

Zde jsou první témata:

Poznámka: aktuálně jsou témata přečíslována tak, aby odpovídala zadání maturitních otázek (MO dějepis 2015).

01: Pravěk
01: Starověk
02: Starověké Řecko
03: Starověký Řím
04: Raně středověké evropské říše
05: První státní útvary u nás
06: Český stát 1055-1306 a západní Evropa v 9.-12. století
07: Lucemburkové
08: Husitské revoluční hnutí a pohusitská doba
09: Reformace a renesance
10: Český stát v raném novověku
11: Přechod od středověku k novověku
12: Anglie a Francie v 16. a 17. století
12: Střední a východní Evropa v 17. a 18. století
13: Habsburská monarchie v letech 1648-1790
14: Velká francouzská revoluce
15: Dějiny USA
16: Revoluční vlny 20. a 40. let 19. století
16: Revoluční vlny (nové vypracování)

17: Vývoj v Evropě a v českých zemích
18: Svět před 1SV a 1SV
18: 
České země za první světové války
19: Československo v letech 1918-1939

20Evropa a svět v letech 1918 až 1938
21: Druhá světová válka
22: České země a Slovensko za druhé světové války
23: Československo po 2. světové válce
24: SSSR po roce 1945
25: Čína po roce 1945
24: Dějiny USA po roce 1945
25: Vybrané konflikty a krize po druhé světové válce