Globální problémy

Poslední maturitní otázka se týká globálních problémů lidstva. Ke globálním problémům patří např. problémy etnické a konfesní, problém energie a surovin, demografický problém, ekologický problém aj. Pro maturanty je zde k dispozici prezentace, která je ve formát PDF zde k nahlédnutí.