Materiály pro seminaristy ze 4.G a 4.H

Milí seminaristé, letos vás česká maturitní zkouška z dějepisu. A proto začneme opakovat maturitní témata od pravěku až do současnosti. První maturitní téma, které se budeme učit, budou dějiny pravěku. Maturitní otázku najdete zde. Prosím, vytiskněte si ji, učte se ji. Součástí této otázky jsou také dějiny starověku. Otázku najdete zde. Vytiskněte si ji a učte se ji.