Materiály pro seminaristy ze 3.G a 3.H

Milí seminaristé, materiály pro vás jsou připraveny na těchto stránkách. V semináři se letos budeme věnovat dějinám 19. a 20. století, proto začneme jako první probírat otázku číslo 17. Vývoj v Evropě a českých zemích ve 2. polovině 19. století. Tuto otázku si stáhněte zde a vytiskněte. Téma si projděte s vyučujícím, který vás bude suplovat a naučte se ji.

Další téma, které nás čeká je „Svět před 1. světovou válkou a první světová válka“. Téma je dostupné zde. Otázku si také vytiskněte a učte se ji.