HTML pro seminář ICT

howto-html5-css3
Základní informace o HTML a výbornou učebnici najdete na stránkách W3SCHOOL. Pokud byste se chtěli naučit kromě HTML i CSS (kaskádové styly) a nebojíte se anglického jazyka, pak vám doporučuji stránku CODEcademy. Pro psaní HTML lze kromě poznámkového bloku použít PSPad, který je dostupný zdarma. Vaše stránky si můžete nechat validovat na stránkách w3c. A co je to ta validace? Odpověď je celkem jednoduchá. Jde o opravování chyb ve zdrojovém kódu WWW stránky. Pokud bude web obsahovat mnoho chyb j...
More

K zamyšlení

original
Středoškolský učitel Ron Jones v americkém Palo Altu ukázal, jak snadné je nadšeně propadnout totalitnímu myšlení. Během pouhých tří dnů udělal ze svých žáků ochotné „posluhovače nového řádu“, kteří trestali „odpadlíky“. Nevyhnul se ale ani vzpouře těch, kteří se demokracie vzdát nechtěli. Jeho lekce dějepisu vstoupila do dějin. (Pokračování textu…)
More

Suplování pro 2.G

ICT_800x390
Vážení studenti, letos nás čeká počítačová grafika, tedy téma, které vás zpravidla baví. Na úvod vás ale čeká trocha teorie. Vlastní práci si pak užijeme až po mém návratu do školy. Obsah prezentací si zapište do sešitu; budeme se k nim průběžně vracet. 21_ICT 22_ICT 23_ICT 24_ICT 25_ICT 26_ICT 27_ICT 28_ICT 29_ICT 30_ICT 31_ICT 32_ICT 33_ICT 34_ICT 35_ICT 36_ICT 37_ICT 38_ICT 39_ICT 40_ICT
More

Suplování pro 1.H

ICT_800x390
Materiály pro třídu 1.H pro předmět ICT. Soubor informatika obsahuje učební text zaměřený na úvod do informatiky. Prosím vyučující, aby tento text pustili studentům jako prezentaci (je ve formátu PDF). V případě, že prezentace bude dokončena, vysvětlete studentům úvod do Wordu - konkrétně práci s textovým polem - jak nastavit průhlednost, pole bez okraje apod. Po pochopení učiva jim ukažte soubor textové pole a zadejte úkol: Pomocí textového pole vytvoř z názvů měst mapu ČR. Upozorněte je, že by...
More