Maturitní okruhy z předmětu SINF

Postupně budu přidávat vypracované maturitní okruhy z předmětu Seminář informatiky. Spoustu věcí jste dostali přímo v semináři, tyto vypracované okruhy si tak doplňte o věci probírané v semináři.

Maturitní okruhy
Maturitní okruhy podrobněji

Otázka číslo 1: Historie počítačů
Otázka číslo 2: Zobrazování informací
Otázka číslo 3: Hardware
Otázka číslo 4: Hardware – vnější paměti
Otázka číslo 5: Hardware – vstupní a výstupní zařízení
Otázka číslo 5: Tiskárny a monitory
Otázka číslo 6: Software – základní rozdělení aplikací
Otázka číslo 7: Software – operační systémy a základní programy v OS
Otázka číslo 8: Software – aplikace kancelářských balíků
Otázka číslo 9: Ochrana počítače
Otázka číslo 10: Zákony a počítače
Otázka číslo 11: Počítačové sítě
Otázka číslo 12: Internet
Otázka číslo 13: Webové stránky
Otázka číslo 14: Tvorba webových stránek pomocí HTML
Otázka číslo 15: Počítačová grafika – rastrové grafické editory
Otázka číslo 16: Počítačová grafika – vektorové grafické editory
Otázka číslo 17: Software pro editaci textu
Otázka číslo 18: Tabulkové procesory
Otázka číslo 19: Prezentační software
Otázka číslo 20: Databáze
Otázka číslo 21: Algoritmy a algoritmizace
Otázka číslo 22: Programovací jazyky
Otázka číslo 23: Jazyk Java
Otázka číslo 24: Jazyk Java – proměnné, typy a operátory
Otázka číslo 25: Jazyk Java – řídící prvky programu

Vše k instalaci programu NetBeans (nejprve instaluj soubor JDK a potom NetBeans).
Online Java Compiler
Online Java Compiler